DÀN TẠ PH6006

Liên hệ

Back Extension- Tập lưng

  • Kích thước sản phẩm: 1100*1230*1500
  • Trọng Lượng máy: 189Kg
  • Trọng lượng tạ: 65kg
Danh mục: Máy khối phòng Gym

Back Extension- Tập lưng

Kích thước sản phẩm: 1100*1230*1500

Trọng Lượng máy: 189Kg

Trọng lượng tạ: 65kg


Sản phẩm khác