DÀN TẠ PH6005

Liên hệ

Seated Chest Press-ép ngực

  • Kích thước sản phẩm: 1450*1400*1680
  • Trọng Lượng máy: 244Kg
  • Trọng lượng tạ: 100kg
Danh mục: Máy khối phòng Gym

Seated Chest Press-ép ngực

  • Kích thước sản phẩm: 1450*1400*1680
  • Trọng Lượng máy: 244Kg
  • Trọng lượng tạ: 100kg

Sản phẩm khác