DÀN TẠ PH6004

Liên hệ

  • Kích thước sản phẩm: 1210*1050*1500
  • Trọng Lượng máy: 209Kg
  • Trọng lượng tạ: 95kg
Danh mục: Máy khối phòng Gym

Kích thước sản phẩm: 1210*1050*1500

Trọng Lượng máy: 209Kg

Trọng lượng tạ: 95kg


Sản phẩm khác