DÀN TẠ PH 6003

Liên hệ

Kích thước sản phẩm: 1140*1170*1500

Trọng Lượng máy: 210Kg

Trọng lượng tạ: 65kg

Danh mục: Máy khối phòng Gym

Kích thước sản phẩm: 1140*1170*1500

Trọng Lượng máy: 210Kg

Trọng lượng tạ: 65kg


Sản phẩm khác