DÀN TẠ PH 6001

Liên hệ

Seated Leg Curl – Móc đùi

Kích thước sản phẩm: 1100*1250*1500

Trọng Lượng máy: 210Kg

Trọng lượng tạ: 65kg

Danh mục: Máy khối phòng Gym

Seated Leg Curl – Móc đùi

Kích thước sản phẩm: 1100*1250*1500

Trọng Lượng máy: 210Kg

Trọng lượng tạ: 65kg


Sản phẩm khác